Jak pomagam?

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje służą poznaniu sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po pomoc, rozpoznaniu jej problemów, trudności, ale także mocnych stron i zasobów. Trwają zazwyczaj od 1 do 3 spotkań, po których omawiam zebrane informacje dotyczące przyczyn i pomagam dobrać odpowiednią formę dalszej pracy.

Pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z rodzicami, bez obecności dziecka.

Z tej formy pomocy warto skorzystać, gdy:

  • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka, zastanawiasz się, czy pewne zachowania są jeszcze normą, czy już nie,
  • dziecko jest wycofane, bardzo nieśmiałe, reaguje lękiem na różnego rodzaju codzienne sytuacje,
  • dziecko jest bardzo drażliwe, często wybucha, bywa agresywne, ma trudności z dostosowywaniem się do norm i zasad społecznych.

 

 

Terapia psychologiczna

To forma pomocy opierająca się na regularnych, cotygodniowych spotkaniach. Ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka i/lub całej rodziny. Podczas pracy z dzieckiem w proces terapeutyczny zaangażowani są również rodzice, ponieważ wierzę, że wspólpraca z rodzicami jest warunkiem koniecznym do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka.

 

 

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

W życiu każdej rodziny zdarzają się sytuacje, które w istotny sposób zaburzają jej równowagę i stabilność (np. rozwód, śmierć kogoś bliskiego, przewlekła choroba, itp.). Staram się wspierać rodziców w powrocie do równowagi i podejmowaniu takich działań, które umożliwią zaopiekowanie się dzieckiem w trudnej sytuacji tak, by możliwie najłagodniej przeszło przez trudny czas, jaki je spotyka.

 

Jak pomagam ?